Služby

Naším cílem je naučit Vás řídit!

V rámci výuky a výcviku u nás absolvujete samozřejmě i výuku teorie včetně zdravotnické přípravy. Všech 28 hodin výcviku v řízení vozidla strávíte s našimi učiteli přímo ve výcvikovém vozidle (nenahrazujeme části výcviku trenažerem).

Podmínky přijetí k výuce a výcviku:

  • Vyplněná a podepsaná Žádost o přijetí k výuce a výcviku a Lékařský posudek potvrzený praktickým lékařem (nesmí být starší více jak 3 měsíce)
  • Trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR (případně prokázání vazeb)
  • Zaplacení první splátky ve výši min. 50% z celkové ceny výcviku
  • Věkový limit pro skupinu B - 18 let

Poznámka: Závěrečné zkoušky lze absolvovat až po dovršení věku. Výuka a výcvik může být zahájena 18 měsíců před dovršením věku.

L17 - řidičský průkaz od 17 let Novinka

Od 1. 1. 2024 smí žadatel o řidičské oprávnění absolvovat závěrečnou zkoušku a řidičský průkaz mu může být udělen již od věku 17 let s písemným souhlasem zákonného zástupce (zpravidla rodič). Pro více informací viz § 83a Zákona č. 361/2000 Sb.

Co lze řídit se skupinou B:

Motorové vozidlo s výjimkou vozidel skupin AM, A1, A2, A, s největší povolenou hmotnosti do 3.500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo: a/ o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, b/ o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3.500 kg vozidla zařazená do skupiny A1, pokud jsou vybavena automatickou převodovkou tříkolová vozidla zařazená do skupiny A (pouze pro řidiče starší 21 let)

Užitečné odkazy: