Služby

Pomoc při obnovení řidičského oprávnění

Autoškola Sato vám poskytne odborné poradenství a informace ohledně získání zpět řidičského oprávnění v následujících případech:

  • Jste ve výkonu sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel udělené správním orgánem.
  • Jste ve výkonu trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel uděleným soudem.
  • Ztratili jste řidičské oprávnění dosažením 12 bodů.
  • Pozbyli jste řidičské oprávnění ze zdravotních důvodů.

Náš tým Vám vysvětlí, kdy a za jakých podmínek můžete své řidičské oprávnění získat zpět. Navíc Vám poradíme, kdy se musíte podrobit přezkoušení v autoškole.

Kontaktujte nás pro další informace a pomoc s obnovením Vašeho řidičského oprávnění.