Zdravotní důvody


Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky

Musíte absolvovat cvičné jízdy?
Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení.

Kdy můžete přezkoušení absolvovat?
Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat po doložení zdravotní způsobilosti.

Co je k tomu potřeba přinést?

- výpis z karty řidiče
- žádost do autoškoly
- posudek o zdravotní způsobilosti

 

 

TOPlist